Tema 2016

Temaet for årets verdensbilledlegat er ”Opgør med fremtiden”

Målet med dette års tema er at inspirere til fortællinger fra hele verden, som giver os som danskere et fornyet blik og en forbedret forståelse for den verden, vi lever i. Samtidigt vil vi gerne se historier som rækker ud i verden, og som den danske seer kan forholde sig til, dvs. universelle temaer, genkendelige dilemmaer og menneskelige fortællinger.

Fortællinger, som giver os et andet billede på en verden, vi troede, vi kendte.
Fortællinger, der får os op af stolen og rykker ved den danske seer. Sætter vores tanker i gang. Overrasker os. Får vores følelser i kog. Glæder os og sårer os.

Vi lever i en verden under stor forandring. Vi skriver historie. Verden og fremtiden er angstprovokerende for nogle – både for dem, hvor verdens forandringer udspringer fra, men også for dem, der tager springet og selv kaster sig ud i forandringen, uden måske at kende konsekvensen eller uden at kunne se enden af tunnelen. Det kan være mønsterbrydere; folk, der gør op med traditioner, tro og kulturelle rammer. Det kan være folk, der er tvunget ud i forandring.

For nogle er fremtiden udtryk for håb og nye muligheder, for andre er fremtiden ensbetydende med angst, kultur clash og utrygge rammer. For nogle betyder det store drømme, chancer og fri vilje, for andre er det udtryk for bristede drømme, skræmmende og tvungne omstændigheder. Fælles for dem alle kan være både drømme og galskab. Galskaben er både livsbekræftende og har narrens vigtige funktion i forhold til konventioner og dårskab.

Vi vil gerne ind på, hvad det er for en fremtid, den enkelte står over for…Vi kender måske fortællingerne, men ikke nødvendigvis konteksten, og måske heller ikke konsekvenserne. Vi vil gerne se historier, der involverer menneskelige relationer, som kan få fortællingerne til at vække identifikation hos og motivere seeren til at se verden på en ny måde. Historier, der kommer tæt på handlemåder, kultur, tradition.

Historierne skal tage afsæt i helt individuelle cases, der er så personlige og konkrete som muligt. Som udspringer af et lille konkret miljø. Og i projekter, der er realiserbare.

God fornøjelse.

Hvordan tænker juryen?

Vi efterspørger idéer, der beriger og fascinerer os, peger fremad og meget gerne udforderer vores gængse forestillinger om livet i udviklingslandene. Gå efter at fortælle os noget, vi ikke ved. Og gerne på en måde, der rummer en lethed – og måske ind imellem fremkalder et smil.

Vi priotiterer idéer, der indeholder en klar, realiserbar idé, en konkret case og hvor der er tænkt over dramaturgi og udvikling i historien.

Lastbil_paa_saltsoe

Skriv en kommentar

*