Fra dokumentar til fiktion

I sidste indlæg var optimisme den dominerende følelse. Chris leverede i interviewet, og i vores fantasi så det pludseligt ladesiggørligt ud, at hans stemme kunne fungere som gennemgående fortæller i vores film. De afsluttende bemærkninger: “let’s do the rest of Cadimella interview at the lake” indikerede endda også, at han respekterede vores mutual agreement om … Læs mere