Én historie død – en anden historie om døden

Efter en lidt hektisk start på vores projekt er vi nu i fuld gang med forberedelser og planlægning til optagelserne i Juli.

Den første udfordring opstod for os da vi fandt ud af at det orkester vi oprindeligt skulle have filmet i Paraguay planlagde at tage på turné i de måneder hvor vi har mulighed for at filme. Derfor så vi os om efter et andet interessant udgangspunkt for vores film, og vi er nu landet på vores plan B som er i El Salvador og bliver en film om en indiansk befolknings opfattelse af døden.

Vi har fået en fantastisk kontakt, Norma, som hjælper os med kontakten til indianerne og vi har haft lange skype møder med hende, hvor hun har sat os ind i den historiske og kulturelle kontekst for indianerne i landet. Hun er en ildsjæl som arbejder på at skabe bedre vilkår for landets indianske befolkninger som har levet i undertrykkelse i mange mange år. Hun er seriøs og forbereder os på kulturelle barrierer som kommer til at kunne skabe udfordringer under optagelser, og hun tænker ind i det praktiske sammen med os: hvor kan vi bo, hvad må det koste, hvordan kan vi komme rundt osv.

Det betyder noget for hende at vi laver filmen fordi det falder sammen med hendes personlige projekt som handler om at skabe bedre rammer for de indianske befolkninger i det salvadoranske samfund. Dette kan bl.a. gøres gennem filmen, og hun taler allerede nu om at få mulighed for at vise filmen på skoler i landet.

Det føles virkelig rigtigt at skulle lave en film der ikke kun giver mening for os, men som også giver mening for de mennesker som medvirker.

Rent praktisk er planen at rejse i juli. Vi håber at kunne købe billetter snart! Lige nu går planlægning ud på at skaffe udstyr så vi kan få ro til at udvikle historien, tegne storyboard og begynde at ’test-optage’ herhjemme så vi kan se om vores ideer fungerer.

Skriv en kommentar

*